Styrelsen 2018


Ordförande:

Sofia Eklund

072-727 72 72


Tävlingsansvarig:

Jessica Erlandsson

073-055 36 02


Kassör:

Christina Wiström

070-570 72 09


Ledamot:

Amanda Baburin

Tilde Wiik


Suppleant:

Ann Nyström

Evelina Vantaa

Nytt från år 2017 är att man  väljer själv vilken av distriktsföreningarna man vill vara medlem i och man kan även vara medlem i fler distriktsföreningar om man vill.


Medlemskapet gäller per kalenderår, dvs det aktuella året mellan 1 Januari och 31 December.


För att få tävla i klubbtävlingar och Distrikt Mästerskap som  distriktsföreningarna arrangerar måste man vara medlem i aktuellt distrikt.


Vid inbjudningstävlingar räcker det att vara medlem i någon av distriktsföreningarna.

Medlemsavgift 2018


Enskild medlem: 200 kr


Betalningsalternativ:

Nordeas postgiro: 673 049-3 eller

Swish till 123 25 92 426


I samband med din inbetalning skickar du ett mail till   vår kassör Christina på  styrelsen@uppvast.se


I mailet ska det finnas uppgifter om ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer och emailadress.

I samband med sin medlemsanmälan accepterar och godkänner du också den nya lagstiftningen GDPR. Ditt godkännande innebär att ditt namn kan komma att publiceras på vår hemsida

och sociala medier i samband med exempelvis resultatlistor, bilder och liknande. 

styrelsen@uppvast.se


© Copyright

Ridtravardistrikt Uppland Västmanland


Webbansvarig: Amanda Baburin