Anmälan till distriktsmästerskap 2022

En anmälan per ekipage gäller. Glöm inte att läsa propositionen innan anmälan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
60 cm A:0
80 cm A:0
 
Medelsvår klass
 
D:0, 2020
C:1, 2020
 
Ja
Nej
 
Ja, lovar på heder och samvete.
 
Ja
 
Ja!
 
 

* OBS! Avgiften för box betalas EFTER bekräftelse att du får en box tilldelat, 300 kr/box.

123 259 24 26

Postgiro

673 049-3