Anmälan tävling hoppning/trab

En anmälan per ekipage gäller. Glöm inte att läsa propositionen innan anmälan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
40 cm
60 cm
70 cm
 
Lätt klass
Medelsvår klass
 
Ja!
 
Ja, jag lovar!
 
 

123 259 24 26

Postgiro

673 049-3