Bli medlem

Medlemskapet gäller per kalenderår, dvs det aktuella året mellan 1 Januari och 31 December.


 
 
 
 
 
 
Enskild medlem
Familjmedlemskap
 
Godkänner
 
Godkänner
 
 
 

Om du väljer familjmedlemskap; ange i meddelanderutan;

namn och personnummer på resterande i din familj, tack. 


Märk din betalning med "medlemsavgift".


123 259 24 26

Postgiro

673 049-3