Medlemsinformation 

Från och med år 2017 väljer du själv vilken av distriktsföreningarna du vill vara medlem i. Du kan även vara medlem i fler distriktsföreningar om du vill, detta för att kunna deltaga i distriktstävling och distriktsmästerskap i flera distrikt. Vid regionstävling räcker det att vara medlem i någon av distriktsföreningarna.


Medlemskapet gäller per kalenderår, dvs det aktuella året mellan 1 Januari och 31 December.


Enskild medlem: 200 kr 


Familjmedlemsskap: 300 kr 

Medlemsskapet gäller för två barn och två vuxna skriva på samma adress. 

Vill du bli medlem?
Klicka på alternativet din ansökan gäller och fyll i uppgifterna.

123 259 24 26

Postgiro

673 049-3