Anmälan hopp- och trabtävling 2023-11-04

En anmälan per ekipage gäller. Glöm inte att läsa propositionen innan anmälan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
50 cm Stilbedömning
70 cm Stilbedömning
80 cm Idealtidsbedömning
 
Lätt klass
Medelsvår klass
 
Ja!
 
Ja, jag lovar!
 
 

123 259 24 26

Postgiro

673 049-3