Styrelsen år 2024


Amanda Baburin

Ordförande

Jessica Erlandsson

vice Ordförande

Är du intresserad av att vara en del av styrelsen?
Maila styrelsen@uppvast.se och meddela ditt intresse.