Styrelsen år 2022


Amanda E. Baburin

Ordförande

Linnéa Björkström

Tävlingsansvarig

Jessica Erlandsson

vice Ordförande

Maja Håkansson

Suppleant

Frida Jenssen

Suppleant