Styrelsen år 2023


Amanda Baburin

Ordförande

Jessica Erlandsson

vice Ordförande

Frida Jenssen

Suppleant

Är du intresserad av att vara en del av styrelsen?
Maila styrelsen@uppvast.se och meddela ditt intresse.