Styrelsen år 2022


Amanda E. Baburin

Ordförande

Jessica Erlandsson

vice Ordförande

Ann Östling

Sekreterare, sociala medier

Linnéa Björkström

Tävlingsansvarig

Maja Håkansson

Suppleant

Frida Jenssen

Suppleant