Styrelsen år 2023


Amanda Baburin

Ordförande

Jessica Erlandsson

vice Ordförande

Linnéa Björkström

Tävlingsansvarig

Frida Jenssen

Suppleant