Anmälan pay and jump/trab 2022-05-14

En anmälan per ekipage gäller. Glöm inte att läsa propositionen innan anmälan. 

123 259 24 26

Postgiro

673 049-3

 
 
 
 
 
 
 
 
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
 
Lätt klass
Medelsvår klass
Svår klass
 
Ja!