Proposition pay and jump/trab 2022-05-14

Arrangör: Svenska Ridtravarföreningen Uppland-Västmanland
Datum: 14/5 2022 Första start: 10:00
Plats: Dannemora Ridklubb
Tävlingsansvarig: Ann Östling
Domare i Hoppning: Linnéa Björkström
Domare i Trab: Marie Petterson


 1. Träningstävlingen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets Tävlingsreglemente (TR).
  Träningstävlingen är öppen för alla ekipage, alla raser och alla ryttare. Träningstävlingen kommer att gå omlott med tävlanden under hela dagen. Hoppningen starta kl 10, därefter startar traben när banan är ombyggd. 

 2. Träningstävlingen erbjuder pay and jump, samt pay and trab. Trab är liknande WE/bruksridning. Läs mer om grenen i TR [här]
  Det är okej med ledare i båda grenarna men hoppningen ska genomföras i lägst trav. I trab är det även okej att endast leda sin häst genom banan. Hästen ska ledas i träns. 

 3. Hästen ska vara vaccinerad för att få delta.
  Hästen ska vara fullt frisk och ska under de senaste veckorna före start inte visat några
  tecken på smittsam sjukdom.
  Hästen får inte under de senaste tre veckorna före tävlingens början ha vistats i stall där
  smittsam sjukdom förekommit, inte heller vistats i stall där misstanke om sådan sjukdom
  förekommit.
  Hästen får inte givits otillåtna medicinska preparat eller behandlats med otillåten
  medicinsk behandling före start.
  Häst skall vara i tävlingsmässigt skick för den aktuella tävlingsnivån.

 4. Tävlingsdeltagare deltar på egen risk, vilket innebär att arrangören inte tecknar någon
  försäkring för dig, se därför över ditt olycksfallsskydd.

 5. Anmälan görs via: enkät på hemsidan; HÄR 
  Max 3 starter per häst/dag.
  Ekipaget får starta max 2 starter/gren, 1 start/klass.

  Anmälningsavgiften betalas via Swish: 123 259 24 26 eller banköverförning: 673 049–3
  Anmälningstiden utgår, samt sista dagen att betala startavgiften är 10/5 2022.

  Kostnad:
  Pay and jump - 130 kr/klass
  Pay and trab  -  200 kr/klass

 6. I och med din anmälan godkänner du att vi publicerar ditt namn i startistan och
  även att vi kan fotografera dig inne på banan under dagen.
  För att läsa mer om GDPR finns det information på www.datainspektionen.se

 7. Anmälan kan återtas innan kl. 18:00 8/5 2022 utan att avgift erläggs.
  Avanmälan görs via mail till: styrelsen@uppvast.se
  Efter sista anmälningsdatum kan avgift endast återfås mot uppvisande av
  veterinär/läkarintyg.
  Intyget skall vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter tävlingstillfället.

 8. Träningstävlingen sker på ridbana (grus) utomhus 40x60,
  Framridning sker på ridbana (grus) utomhus 20x40.
  Framhoppning sker på tävlingsbanan & man får hoppa fram på två olika hinder.

  Alla tävlingsdeltagare bereds tillfälle att före tävlingen granska bana och kringmiljö och
  utifrån detta själva avgöra om de vill tävla under de förhållanden som råder.
  Om en deltagare anser att han/hon inte vill delta på grund av banans eller miljöns
  beskaffenhet äger deltagaren fri strykningsrätt med återbetalning av eventuellt erlagda
  avgifter.

 9. Startlistor och ryttarmeddelande presenteras på hemsidan senast den 11/5 2022;
  https://uppvast.se/

 10. Uppstallning finns ej!

 11. Vid frågor kontakta styrelsen: styrelsen@uppvast.se

 12. Rosett kan köpas till för 45 kr efter avslutad ritt.  Klasser hoppning; 30 cm -- 100 cm med 10 cm höjning 
  Klasser trab: lätt, medelsvår, svår   

123 259 24 26

Postgiro

673 049-3