Anmälan pay and jump / pay and trab

En anmälan per ekipage gäller. Glöm inte att läsa propositionen innan anmälan. 

 
 
 
 
 
 
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
 
Avsutten utan bedömning
Lätt klass
Medelsvår klass
 
Ja!
 
 

123 259 24 26

Postgiro

673 049-3